Αρχική

SustDev

Το αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης συσκευής άμεσου υπολογισμού του Αποτυπώματος Άνθρακα (SUSTDEV).

Περισσoτερα
SustDev

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ομάδα Έργου

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Δρ Γεώργιος Ντίνας

  "Το έργο SustDev θα κατασκευάσει μια συσκευή on site που θα ποσοτικοποιήσει τις περιβαλλοντικές και οικονομικές ωφέλειες που θα προκύψουν από την μείωση των ρύπων (μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα) και θα βελτιστοποιήσει την παραγωγική διαδικασία της παραγωγής τροφίμων στα ελληνικά θερμοκήπια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"

  Δρ Γεώργιος Ντίνας
  ΕΥ του έργου
 • Δρ Αφροδίτη Τσάμπαλλα

  "Το έργο συμβάλλει στην προώθηση της κυκλικής βιο-οικονομίας μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων και ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς και την προσαρμογή της στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για το 2030"

  Δρ Αφροδίτη Τσάμπαλλα
  Μέλος ερευνητικής ομάδας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ